ระบบจัดเก็บข้าวเปลือก - ข้าวสาร


  • ไซโลเหล็ก

    (Steel Silo)

  • ไซโลคอนกรีต

    (Concrete Silo)